චීනයේ ක්ලච් කොටස් පීඩන තහඩුව සහ ක්ලච් ආවරණ ME520600 නිෂ්පාදනය කරයි

කෙටි විස්තරය:

මේ ආකාරයේ ක්ලච් පීඩන තහඩුව 325 * 210 * 368. අපට විවිධ වර්ගයේ ක්ලච් ප්ලේට් සහ ක්ලච් පීඩන තහඩු සැපයිය හැකිය, 31250-3040.31250-3041.31250-2461.31250-2621. ඔබගේ OEM අනුව අපට ඒවා සෑදිය හැකිය


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

මේ ආකාරයේ ක්ලච් පීඩන තහඩුව 325 * 210 * 368. අපට විවිධ වර්ගයේ ක්ලච් ප්ලේට් සහ ක්ලච් පීඩන තහඩු සැපයිය හැකිය, 31250-3040.31250-3041.31250-2461.31250-2621. ඔබගේ OEM අනුව අපට ඒවා සෑදිය හැකිය


  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන